Q&A lập trình viên

Chủ đề

#mongodb

Công nghệ

Lỗi Typescript build sau khi cài đặt NodeJS MongoDB driver

Chào mng, e đang làm dự án cá nhân NodeJS và muốn dùng MongoDB. E cài đặt xong npm run dev thì k có vấn đề gì nhưng khi npm run build thì tự dưng lại có 167 lỗi Typescript. Nhìn log thì vấn đề phát sinh ở chỗ lệnh tsc và vị trí của tất cả các lỗi đều nằm trong node_modules. K biết có phải MongoDB k dùng được cùng Typescrpit không ạ? Hay e phải cài version hay module @types nhất định nào đó mới được ạ? Ai gặp trường hợp này rồi giúp e với!

Trả lời 1

10 tháng trước • Lượt xem 56

Công nghệ

Không ra kết quả truy vấn trên mongoDB

Mình dùng mongodb trong node truy vấn dữ liệu như code ở bên dưới, nhưng console.log(result) thì lại ra object cursor. Ai biết sao chỉ mình với. const client = new MongoClient(uri); try { await client.connect(); const result = await client .db('testDB') .collection('testCollection') .find({}) return result; } finally { await client.close(); }

Trả lời 1

một năm trước • Lượt xem 30

Công nghệ

Cách nhập Datatype bằng JSON trong mongoDB

Em muốn thêm data ngày tháng trong mongoDB, nhưng thêm theo kiểu {createAt: '2023-02-28'} thì type của data có vẻ vẫn là string. Tool em đang dùng là compass. Khi thêm data bằng cách add data > insert document và nhập trực tiếp JSON thì phải làm thế nào vậy ạ?

Trả lời 1

một năm trước • Lượt xem 95