Q&A lập trình viên

Chủ đề

#kotlin

Công nghệ

Em muốn hỏi về cách dùng RecyclerView để làm tính năng như trong app Youtube

Trong ảnh là màn hình của app Youtube khi mình click vào xem một kênh nào đó. Khi scroll hết màn hình thì nó sẽ load thêm video. Em đang muốn làm thử tính năng tương tự như vậy. Em đang làm theo cấu trúc là trong scrollView có 2 phần là (View hiển thị thông tin kênh), (RecyclerView hiển thị danh sách video). Tính năng thì chạy được bình thường, nhưng khi load thêm video thì lại bị lag. Em có thử search Google rồi thì thấy bảo trong scrollView thì RecyclerView sẽ mất chức năng sử dụng lại. Vậy không biết nếu không dùng scrollView thì nên làm tính năng như ảnh thế nào vậy ạ?

Trả lời 1 • Up 2

10 tháng trước • Lượt xem 38

Công nghệ

Về fragment trong Android

Mình bố trí frameLayout như code trong hình. Mình định dùng addToBackStack để thêm cả 2 fragment. Trong fragment SearchResult thì khi gọi fragment Channel nó sẽ hiện lên trên màn hình, nhưng ở Channel fragment khi gọi fragment SearchResult nó lại không hiện lên màn hình. Mình đang đoán là do bố trí layout. Có ai biết cách giải quyết trong trường hợp này có thể chỉ mình với được không?

Trả lời 1 • Up 2

10 tháng trước • Lượt xem 42