Q&A lập trình viên

Chủ đề

#getstaticprops

Công nghệ

Hỏi về next js getStaticProps rehydration

Hiện tại thì lý thuyết SSG, ISR, SSR mình đều nắm. Nhưng trong quá trình code với next js thì mình luôn gặp lỗi cảnh báo client, server xung đột. Mình đã thử vẽ page trước rồi nhưng vẫn bị lỗi này, ko biết tại sao sao. 1. Ví dụ nếu page được tạo bằng SSG và HTML thì do page được tạo từ HTML nên sẽ pre rendering screen. Như vậy sau khi rendering (quyền điều khiển chuyển qua react) thì khi load màn hình, CSR có loading phần HTML đã được tạo trước đó ko? Hay sẽ tạo mới trên page có sẵn? 2. Nếu tạo page mới thì nội dung file HTML có sẵn đã được pre render trước đó và data do CSR vẽ khác nhau thì next js sẽ xuất cảnh báo match? 2.1 Tại next js, nếu nội dung server, client khác nhau thì lý do xuất cảnh báo match là gì? 3. Tại sao CSR sử dụng html đã tạo sẵn để vẽ page mới?

Trả lời 1

4 tháng trước • Lượt xem 108

Công nghệ

Có cách nào để dùng dispatch trong getStaticProps hoặc ở chỗ nào khác trong nextjs không?

Nói chung là e cũng chưa thử nữa nhưng theo em được biết thì do dispatch cũng là use í, nên nếu không phải làm hàm component thì sẽ không thực hiện được, ko biết có cách yêu cầu redux action nào khác không ạ?

Trả lời 1

5 tháng trước • Lượt xem 49