Q. Bàn phím anh chị hay | Careerly

QBàn phím anh chị hay dùng ạ

Ẩn danh

Ngày 1 tháng 10 năm 2022

Lần đầu em hỏi nên chưa biết phải viết gì ạ mong mọi người thông cảm

6 câu trả lời

Không quan tâm cảm giác gõ thì cứ logitech loại nào cũng được. Dùng đồ nhà táo như macbook, imac thì dùng apple keyboard. Còn muốn gõ sướng tay thì bàn phím cơ. Nên dùng Red switch cho êm, ít ồn, hoặc brown switch. Ở 1 mình thì mới dùng blue vì bấm rất ồn.

Đăng ký tài khoản tại Careerly Vietnam và đọc thêm nhiều câu trả lời hơn nữa

Bạn có thể nhận được câu trả lời "xịn" từ người trong ngành.

Những người khác cũng xem Q&A này