EF Core power tool

36 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 1 tháng 08 năm 2023

Em đang học Entity và đến lúc cần visualize model thì cần install EF Core power tool, em đã install rồi mà khi right click vào project thì lại không thấy ạ, em check trong Mange extensions chỗ installed cũng không thấy luôn ạ. Project em đang làm target .net core 3.1 và Entity Framework core 3.1 ạ.

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

0 câu trả lời

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.