Trong React Native FlatList không scroll được

46 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 6 tháng 07 năm 2023

Trong React Native em tạo nhiều FlatList component trong ScrollView như ảnh, nhưng FlatList ở bên trong không scroll được. Có ai biết cách fix không ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hưng Đặng

Hi bạn, nếu bạn gặp vấn đề trong Android thì bạn làm hiển thị option nestedScrollEnabled ở Flatlist là được <FlatList nestedScrollEnabled /> Bạn có thể check doc dưới đây: https://reactnative.dev/docs/scrollview#nestedscrollenabled-android

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.