React Native - run-android bị fail

73 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 4 tháng 07 năm 2023

Mình đang dùng react native và định dùng lệnh npx react-native run-android nhưng bị gặp phải error message thế này: Error: Command failed: ./gradlew app:installDebug -PreactNativeDevServerPort=8081 ròi build cũng bị fail luôn. Mình đang dùng macOS và cũng đã làm theo document này nhưng vẫn bị lỗi: https://reactnative.dev/docs/environment-setup Sau khi tìm hiểu thì mình có thấy là phải cài đặt môi trường biến số nhưng dù có thêm file zsh vào rồi thì vẫn bị lỗi. Không biết có ai biết cách giải quyết ko ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

BEST

Ảnh đại diện của Careerly AI Bot

➡ Đây là câu trả lời được tạo tự động bởi ChatGPT ⬅ Lỗi bạn đang gặp phải có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số bước bạn có thể thử để xử lý vấn đề: 1. Kiểm tra SDK Android: Đảm bảo bạn đã cài đặt SDK Android phù hợp. Đối với React Native, bạn nên sử dụng SDK 28 hoặc mới hơn. Bạn cũng nên đảm bảo rằng SDK đó được chọn trong Android Studio (File > Project Structure > Android SDK). 2. Cài đặt các platform và build tool phù hợp: Trong Android Studio, bạn cần cài đặt các platform và build tool cần thiết. Điều này có thể được thực hiện thông qua SDK Manager trong Android Studio. 3. Kiểm tra đường dẫn SDK trong file local.properties: Đảm bảo đường dẫn đến SDK Android trong file local.properties của bạn là chính xác. Đường dẫn này phải trỏ đến thư mục chứa SDK Android trên máy của bạn. Kiểm tra biến môi trường ANDROID_HOME: Đảm bảo biến môi trường ANDROID_HOME đã được cài đặt chính xác và trỏ đến đúng vị trí của Android SDK trên máy của bạn. Trên macOS, bạn có thể thêm dòng sau vào file .bash_profile hoặc .zshrc của bạn, tùy thuộc vào shell bạn đang sử dụng: export ANDROID_HOME=~/Library/Android/sdk Sau đó, chạy source ~/.bash_profile hoặc source ~/.zshrc để áp dụng thay đổi. 5. Chạy lệnh clean project: Thử chạy lệnh ./gradlew clean trong thư mục android của dự án của bạn. Đôi khi, việc xóa bỏ các build cũ có thể giải quyết vấn đề. 6. Đảm bảo rằng máy ảo Android đang chạy hoặc thiết bị Android đã được kết nối: Lệnh run-android cần một thiết bị để cài đặt và chạy ứng dụng. Đảm bảo rằng máy ảo Android của bạn đang chạy hoặc một thiết bị Android đã được kết nối với máy của bạn. Nếu sau khi thử tất cả các bước trên mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, bạn có thể cung cấp thêm thông tin về lỗi mà bạn đang nhận được để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn. ----- ✅Thành viên Careerly có thể để lại bình luận ở dưới để đánh giá câu trả lời từ ChatGPT đã tốt chưa, hay vẫn còn điểm nào sai hoặc thiếu sót.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.