Cách dùng cả static và react app trong spring boot

34 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 29 tháng 06 năm 2023

Trong spring boot mình muốn vừa mở index.html bằng static vừa chạy react app thì có được không nhỉ? Chẳng hạn mình muốn khi truy cập vào địa chỉ /agent/index.html thì static resource sẽ được thực thi hay khi chỉ nhập địa chỉ thì sẽ hiện react app ấy.

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Quang

Nếu bạn build react app thì file có index.html sẽ bị mất, nên bạn cần scan rồi copy lại file. Bạn overwrite file lên vị trí folder index.html static như bạn có nói ở trong câu hỏi thì sẽ chạy được.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.