Dùng tagged union trong array thì gặp vấn đề type không được infer

42 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 27 tháng 06 năm 2023

Hi mọi người, mình dùng tagged union trong array thì lại gặp vấn đề type không được infer. Ở đây có ai từng bị vậy rồi biết nguyên nhân tại sao không, chứ mình có thử Google rồi mà cũng không ra :((

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hien Nguyen

Bạn nên up kèm code hoặc error message thì mọi người mới tìm nguyên nhân cụ thể giúp bạn được á. Nếu bạn nghĩ mình viết code đúng rồi không có vấn đề gì thì bạn có thể search thử lại vấn đề + thêm version package mà bạn đang dùng xem.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.