Share cho AE đoạn eslintrc mình đang dùng

48 lượt xem

Đoạn mã eslintrc này, mình tham khảo bên dự án Nextra.site của lão Shuding. Mình mang về sử dụng thấy khá ổn, nó hỗ trợ nhiều cái mình ví dụ về Tailwindcss nhé! Nếu AE dùng opacity-50 trong khi đó class của ae có bg-white, thì eslintrc sẽ có nhiệm vụ rút ngắn nó lại thành bg-white/50

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

0 câu trả lời

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.