Có cách nào để dùng useSession trong server component của next auth không ạ?

51 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 5 Tháng 06

Hiện tại thì em đang dùng next 13 để build front E dùng next auth để làm login. Và khi em nâng cấp từ next 12 lên next 13 thì phần dùng useSession bị lỗi mất. Lỗi thế này: Error: React Context is unavailable in Server Components Em được biết là next.js 13 thì server component được thiết lập cơ bản, và không thể dùng useSession theo cách thông thường được. Không biết ở Careerly có ai biết cách để mình có thể gọi giá trị session của next auth tại server component không ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Thy

Mình thì sử dụng getToken() á, nhưng trên trang chủ của next-auth thì hình như có cái mới gọi là getServerSession nè. https://next-auth.js.org/getting-started/example#backend---api-route

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.