Làm thế nào để truy cập cookie trên Next.js API?

111 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 1 tháng 06 năm 2023

Chào cả nhà, Để truy cập DB API thì trên Next e cũng tạo API rồi nhưng e không load được value token lưu cookie. Có ai biết chỉ e với đc k ạ. Tks all so much... File ở dưới ở trong src/pages/api ạ

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hien Nguyen

Hi bạn, Bạn search thử về req.cookies, trong req.cookies có thông tin về cookie Nếu bạn xem kỹ NextApiRequest type thì có thể lấy được key value tương ứng. const token = req.cookies['Tên key cookie'] Bạn có thể làm theo cách này nhé. Ở dưới mình để thêm thông tin về type của NextApiRequest nhé.

1export interface NextApiRequest extends IncomingMessage {
2  /**
3   * Object of `query` values from url
4   */
5  query: Partial<{
6    [key: string]: string | string[];
7  }>;
8  /**
9   * Object of `cookies` from header
10   */
11  cookies: Partial<{
12    [key: string]: string;
13  }>;
14  body: any;
15  env: Env;
16  preview?: boolean;
17  /**
18   * Preview data set on the request, if any
19   * */
20  previewData?: PreviewData;
21}

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.