Next.js swr và react-query nên chọn ai?

121 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 25 Tháng 05

Hiện tại em vẫn là tay ngang mới vào nghề, và em đang tính bắt đầu project bằng next.js Đến bây giờ thì em cũng chỉ mới code với React thôi, và mới dùng Redux để quản lý state library. Nên hiện tại em cũng đang muốn dùng library mới . Theo e được biết thì trong next.js có swr hoặc react-query là hay được dùng, không biết là với kinh nghiệm thực tế của mọi người thì mỗi library này có điểm mạnh và yếu gì ạ? Em có thể xin chút review dc ko?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

BEST

Ảnh đại diện của Tín Nguyễn

SWR chỉ là một thư viện nhỏ chú trọng vào việc đưa ra một cách đơn giản để lấy dữ liệu và cache lại data. Trong khi đó React Query lại là một thư viện lớn hơn, toàn diện hơn, nó cung cấp rất nhiều các tính năng bao gồm phân trang, pooling, refetching và xử lý lỗi Từ một vài cái trên nên sẽ có vài khác biệt: - Bundle size: SWR khá là nhẹ (4.3kB minified + gzip), trong khi đó react-query khá nặng (13.4kB minified + gzip). Mình mới check bản mới nhất trên bundlephobia.com - SWR thì đơn giản hơn react-query. SWR không tốn thời gian learning như react-query (learning curve) - So về tính năng thì SWR sẽ yếu hơn react-query, một thư viện toàn diện hơn Tổng quát thì SWR là một lựa chọn tốt nếu bạn chỉ cần một cách đơn giản để fetch và cache dữ liệu trong ứng dụng của mình. Còn nếu muốn powerful hơn, cần nhiều tính năng nâng cao hơn, dùng cho một ứng dụng lớn hơn thì có thể chọn react-query. Bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết dưới: https://dev.to/lvieira268/swr-vs-react-query-5el0 https://blog.logrocket.com/swr-vs-tanstack-query-react/

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.