Lỗi khi fetch skeleton trên react query

26 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 18 Tháng 05

Mình đang định làm sao cho khi dùng isFetching của react-query thì skeleton sẽ hiện lên, nhưng skeleton lại hiện lên vào lúc mình không muốn. Sau khi dữ liệu đã được load một lần rồi thì skeleton vẫn hiện lên và dữ liệu lại được load lần nữa. Có ai biết chỉ giúp mình tại sao lại vậy không ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hoàng Long

isFetching của react query có dữ liệu đã được caching và khi refetching thì giá trị sẽ là true. Nên dù data có hiển thị rồi thì nếu bạn refetching skeleton có thể vẫn hiện lên. Để fix lỗi này thì thay vì isFetching bạn nên dùng isLoading. isLoading thì không có dữ liệu đã được caching, nên chỉ khi fetching thì giá trị mới là true. Theo mình biết thì trên thực tế để làm hiển thị skeleton thì isLoading cũng hay được dùng hơn.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.