Có cách nào để dùng dispatch trong getStaticProps hoặc ở chỗ nào khác trong nextjs không?

49 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 15 Tháng 05

Nói chung là e cũng chưa thử nữa nhưng theo em được biết thì do dispatch cũng là use í, nên nếu không phải làm hàm component thì sẽ không thực hiện được, ko biết có cách yêu cầu redux action nào khác không ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Lâm Bảo

Bạn có thể thử dùng next-redux-wrapper library để dispatch ở server. Hiện tại mình cũng chưa từng tự build thử, nhưng mình đã từng tìm hiểu về vấn đề này nên bạn có thể tham khảo nha.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.