Dùng react-query để tải dữ liệu có chọn lọc

42 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 15 Tháng 05

Hiện tại mình muốn dùng react-query để tải thông tin của người dùng đã là thành viên, và loại trừ thông tin được thêm bởi người dùng không là thành viên. Vậy thì em có thể dùng react-query thế nào ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của phuc phan

Bạn thử thử enable xem sao Mình có thể giúp mình quyết định được nên lấy query nào về. Dưới đây là code từ official document, bạn có thể tham khảo. Code này giúp bạn có thể lấy được thông tin user từ email, ngoài ra bạn có thể tải thêm data khác tùy thuộc vào việc user có id hay ko,. https://react-query-v3.tanstack.com/guides/dependent-queries

1const { data: user } = useQuery(['user', email], getUserByEmail)
2 
3 const userId = user?.id
4 
5 const { isIdle, data: projects } = useQuery(
6   ['projects', userId],
7   getProjectsByUser,
8   {
9     enabled: !!userId,
10   }
11 )

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.