Tiêu chuẩn chọn app directory hay pages directory khi dùng Next.js?

33 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 15 Tháng 05

Em đang chuẩn bị làm dự án mới với next mà em thấy cách thức hoạt động của app directory và pages directory hơi khác nhau một chút. Không biết các bác có tiêu chuẩn gì để lựa chọn giữa 2 cái này không?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hien Nguyen

Nếu bạn đang dùng phiên bản mới nhất của next.js thì bạn nên dùng app directory, nó có nhiều tính năng mà pages directory không có như server actions, server component, layout,... Nhưng nếu bạn không cần mấy tính năng như trên mà lại quen dùng pages directory thì bạn vẫn dùng được pages directory thoải mái. Nhưng giờ thằng next nó đang khuyên dùng app directory hơn ý nên chắc về sau pages directory gần như sẽ không được cập nhật thêm tính năng mới đâu nha.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.