[React] Nên dùng chat lib nào?

34 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 11 Tháng 05

Chào mọi người em đang định làm tính năng chat đơn giản bằng React cho dự án cá nhân. Không biết mọi người có thể gợi ý, review cho em chat lib mọi người thường dùng không ạ? Em đang tìm hiểu mấy thằng react-chat-elements, chat-ui-react, react-native-gifted-chat rồi, mọi người có thể review giúp em mấy thằng này hoặc gợi ý option nào khác thì càng tốt ạ! Em cảm ơn!!

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

BEST

Ảnh đại diện của Hien Nguyen

Bạn đang định làm web hay app á? Với bạn có định tự làm server chat không (bạn có tự làm socket lưu các dữ liệu gửi và nhận tin nhắn không)? 1. Nếu bạn làm web và không cần làm chat server: bạn có thể dùng các thư viện như Sendbird, Twilio, TalkJs 2. Nếu bạn làm web và cần tự làm chat server: bạn có thể dùng mấy cái bạn đang tìm hiểu như react-chat-elements hay chat-ui-react 3. Nếu bạn làm app và không cần làm chat server: bạn có thể dùng các thư viện như số 1 4. Nếu bạn làm app và cần làm chat server: bạn có thể dùng react-native-gifted-chat Với server chat thì thường nếu tính năng chat quan trọng và cần truy dữ liệu trực tiếp hay cần có nhiều chức năng khác nhau trong chat thì sẽ phải tự làm, còn nếu chỉ cần làm tính năng chat cơ bản hay không có resource để quản lý thì sẽ dùng dịch vụ bên ngoài.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.