Giá trị query bị mất khi refresh masking next.js

24 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 10 Tháng 05

Khi mình masking bằng as của next.js thì khi refresh, giá trị query lại bị mất. Có cách nào giải quyết ko cả nhà? Hiện tại thì mình chỉ cần masking url thôi, nhưng bí quá.

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của phuc phan

Nếu bạn dùng router hoặc link thì masking sẽ được thực hiện ở client side. vì vậy nếu bạn refesh page thì server sẽ nhận lại các js bundle và các giá trị ban đầu sẽ biến mất. Khi dùng as để masking url nhưng bạn vẫn muốn giữ nguyên giá trị thì bạn có thể lưu giá trị trong các store mà trình duyệt cung cấp (local storage, session storage, index DB,..)

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.