media query không chạy ở môi trường deploy mobile

35 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 10 Tháng 05

Em đang chạy dự án với nextjs Khi code thì khi e đổi version mobile trên chrome devtools thì vẫn project vẫn chạy bth cho đến khi deploy xong e test iphone thì lại không được ạ. Code của e có dạng này: // size.ts const MOBILE_PX = '768px' export const MOBILE_MODE = `(max-width: ${MOBILE_PX}) as const` // index.ts import {MOBILE_MODE} from '~~~' @media (${MOBILE_MODE}) { display:flex; flex-direction: column; } Em có tra gg thì thấy ngta hay bảo cho thêm tag <meta name="viewport" ~~~ /> thì e cũng đã cho vào rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, cứu em với mn ơi hic

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Kien Dinh

Bạn reproduce vấn đề lên codesandbox thử.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.