Cách làm thao tác nhập liên tiếp trong TextInput của react-native

152 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 3 tháng 05 năm 2023

Hiện tại em đang luyện tập làm to do list bằng react native. Nhưng em phát hiện ra là các component của react-native rất là khó dùng. Với lại tag input dùng trên web cũng rất khác với tag TextInput của react-native. Hiện tại em muốn làm thế này: nhập text xong => nhấn xác nhận => to-do-list sẽ được nhập liên tục và em dự định sẽ focus bằng cách dùng TextInput. Nhưng khi nhấn xác nhận thì phải touch phần input rồi mới có thể focus được. Nếu dùng useRef rồi ref.current.focus ở onSubmitEditing thì cũng ko đc. Ko biết mọi người có cách nào ko?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của phuc phan

Bạn đã thử cài đặt blurOnSubmit props của TextInput chưa? Trong onSubmitEditing thì ở khung input bắt buộc phải phải blur chạy được thì mới ok. Nên nếu bạn làm blurOnSubmit thành False thì sẽ duy trì được foucs của textinput. https://reactnative.dev/docs/textinput#bluronsubmit

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.