Có thể quản lý database(SQLite) bằng Git hay không?

65 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

Hiện tại mình đang dùng node.js để làm script program xử lý file Mình muốn làm thêm logic theo kiểu là tìm các một phần các pattern văn bản rồi xử lý loại trừ các phần đó. Nhưng hiện tại mình đang phân vân về phương pháp lưu trữ. Mình định lưu bằng SQLite rồi commit data source bằng git thì có được không nhỉ? Không biết nếu làm thế này thì liệu có vấn đề gì không?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

2 câu trả lời

BEST

Ảnh đại diện của Tống Xuân Hoài

Mình nghĩ là được. Bạn hoàn toàn có thể commit được file SQLite vào trong git và sử dụng nó với mục đích lưu trữ như là một cơ sở dữ liệu cục bộ. Chỉ có lưu ý là nếu dữ liệu của bạn nhiều dẫn đến kích thước của file SQLite lớn thì có thể "dính" limit của một số repository phổ biến như Github, Gitlab... Tham khảo: - https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-large-files-on-github - https://docs.gitlab.com/ee/user/admin_area/settings/account_and_limit_settings.html#repository-size-limit

Ảnh đại diện của Kien Dinh

Git là một version control, về bản chất thì có thể kiểm tra, lưu trữ và rollback lịch sử của code change. Tuy nhiên nếu lưu vào sqlite thì nó sẽ lưu dạng binary, khi kiểm tra code change thì ta chẳng thể biết được trong đó thay đổi gì >> hơi vô ích. Thường thì ta chỉ theo dõi data snapshot (schema) bằng git thôi.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.