Lỗi Typescript build sau khi cài đặt NodeJS MongoDB driver

56 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Chào mng, e đang làm dự án cá nhân NodeJS và muốn dùng MongoDB. E cài đặt xong npm run dev thì k có vấn đề gì nhưng khi npm run build thì tự dưng lại có 167 lỗi Typescript. Nhìn log thì vấn đề phát sinh ở chỗ lệnh tsc và vị trí của tất cả các lỗi đều nằm trong node_modules. K biết có phải MongoDB k dùng được cùng Typescrpit không ạ? Hay e phải cài version hay module @types nhất định nào đó mới được ạ? Ai gặp trường hợp này rồi giúp e với!

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Tống Xuân Hoài

Nếu bạn tự thiết lập tsc cho dự án của bạn thì thử kiểm tra xem đã có tùy chọn bỏ qua node_modules chưa: https://www.typescriptlang.org/tsconfig#skipLibCheck Nếu trong file tsconfig.json thì nó trông như thế này:

1{
2  "compilerOptions": {
3    "skipLibCheck": true
4  },
5}

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.