Em muốn hỏi về cách dùng RecyclerView để làm tính năng như trong app Youtube

38 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 18 tháng 04 năm 2023

Trong ảnh là màn hình của app Youtube khi mình click vào xem một kênh nào đó. Khi scroll hết màn hình thì nó sẽ load thêm video. Em đang muốn làm thử tính năng tương tự như vậy. Em đang làm theo cấu trúc là trong scrollView có 2 phần là (View hiển thị thông tin kênh), (RecyclerView hiển thị danh sách video). Tính năng thì chạy được bình thường, nhưng khi load thêm video thì lại bị lag. Em có thử search Google rồi thì thấy bảo trong scrollView thì RecyclerView sẽ mất chức năng sử dụng lại. Vậy không biết nếu không dùng scrollView thì nên làm tính năng như ảnh thế nào vậy ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hưng Đặng

Bạn search thử header view trong Recycler view xem nhé

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.