Typescript - type alias vs interface, thường mn dùng loại nào?

38 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 11 Tháng 04

Khi chỉ định parameter type hoặc return value type của Typescript, mọi người thường dùng type alias hay interface ạ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

2 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hien Nguyen

.

Ảnh đại diện của Thy

Theo cá nhân mình đang dùng thế này: - với những phần tính năng quan trọng và không có khả năng thay đổi thì dùng Type. - còn với DTO, Command, query nội bộ hoặc những tính năng có khả năng thay đổi hoặc mở rộng thì dùng Interface - trường hợp Type thì Type sẽ caching kết quả kiểm tra Trường hợp interface thì sẽ tiến hành kiểm tra các component ở thời điểm tính toán. Nên về tính năng thì Type tốt nhưng nếu phải extend hoặc khai báo lại thì nên dùng interface

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.