Về fragment trong Android

42 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 10 tháng 04 năm 2023

Mình bố trí frameLayout như code trong hình. Mình định dùng addToBackStack để thêm cả 2 fragment. Trong fragment SearchResult thì khi gọi fragment Channel nó sẽ hiện lên trên màn hình, nhưng ở Channel fragment khi gọi fragment SearchResult nó lại không hiện lên màn hình. Mình đang đoán là do bố trí layout. Có ai biết cách giải quyết trong trường hợp này có thể chỉ mình với được không?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Quang

Ở cả 2 frame layout bạn đừng để thuộc tính constraint dưới toolbar mà chỉ định rõ vị trí cho nó tùy theo ý đồ bạn đang muốn làm. Với bạn thử đổi width và height của fragment lần lượt thành match_parent, wrap_content xem.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.