Ảnh đại diện

Nguyên Ary

Software Engineer at Cốc Cốc

Là một người có đam mê với công nghệ. Đến với nghề là vô tình và bằng sự đam mê, chưa qua một trường lớp hay trung tâm đào tạo nào về chuyên môn... 😍

Cốc CốcSoftware Engineer

⏤ 2022.01 ~ Hiện tại

Divine CorpDeveloper

⏤ 2019.05 ~ 2021.12