Ảnh đại diện

Careerly Vietnam

Careerly chính hãng!

"Chia sẻ" - Chia sẻ kiến thức công nghệ, cùng nhau phát triển 📚 "Kết nối" _ Mạng lưới kết nối người Việt làm tại công ty công nghệ 🤝

Careerly VietnamCareerly chính hãng

⏤ 2021.03 ~ Hiện tại