Ảnh đại diện

Vu Duc Dung

Software Engineer

Sự tối giản một cách hiệu quả, Sáng tạo và luôn luôn phát triển