Ảnh đại diện

Tuan Nguyen Van

TIKI Corporation Software Engineer

Hi! Mình là Tuân, tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện tại, mình đang là kỹ sư phần mềm tại TIKI.

TIKI Corporation Software Engineer

⏤ 2022.05 ~ Hiện tại

SmartoscSoftware Engineer

⏤ 2021.08 ~ 2022.05

OpenCommerce GroupSoftware Engineer

⏤ 2020.12 ~ 2021.08