Ảnh đại diện

Võ Doãn Thành

Full Stack Engineer @ NAB VietNam

Đam mê học hỏi về công nghệ, kĩ luật bản thân và ý thức trách nhiệm là những tuyên ngôn mà tôi đã và đang xây dựng! Hãy bắt đầu những điều mới mẻ!

NAB VietNamFull Stack Engineer

⏤ 2022.07 ~ Hiện tại

TIKI Corporation Software Engineer

⏤ 2020.03 ~ 2022.07

CloudWaterSoftware Engineer

⏤ 2018.09 ~ 2020.03