Ảnh đại diện

Tín Nguyễn

Software Engineer

Muốn giao lưu, học hỏi và chia sẻ các kiến thức về React, JavaScript, Web Development & các kĩ năng lập trình khác.

AxonSoftware Engineer

⏤ 2021.10 ~ Hiện tại