Kết thúc

Lương nhảy việc

11 tháng 12 năm 2022đến68người Tham gia

Tín Nguyễn

Software Engineer

Bạn sẽ kì vọng lương tăng bao nhiêu phần trăm nếu nhảy việc?

Trải nghiệm tốt hơn tại App

qrimage