Lợi ích của việc viết Unit Test

Việc viết Unit Test là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Đây là quá trình tạo ra các đoạn mã kiểm thử đơn vị để kiểm tra tính đúng đắn của các phần riêng lẻ trong mã nguồn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá lợi ích quan trọng của việc viết Unit Test trong phát triển phần mềm. ✅ Đảm bảo tính đúng đắn của mã nguồn: Unit Test giúp xác định và khắc phục lỗi ngay từ giai đoạn phát triển. Bằng cách viết các đoạn mã kiểm thử đơn vị cho từng phần riêng lẻ của mã nguồn, ta có thể kiểm tra tính đúng đắn của mã nguồn và đảm bảo rằng nó hoạt động như mong đợi. ✅ Tăng cường sự tự tin và linh hoạt trong việc sửa chữa và nâng cấp: Khi bạn có một bộ các Unit Test đầy đủ, việc thực hiện các thay đổi, sửa chữa lỗi hay nâng cấp mã nguồn trở nên an toàn hơn. Bạn có thể chạy các Unit Test để đảm bảo rằng các thay đổi không gây ra những hậu quả không mong muốn. Điều này giúp tăng sự tự tin và linh hoạt trong việc quản lý và phát triển dự án. ✅ Giảm thời gian kiểm tra và giảm lỗi trong quá trình kiểm thử: Việc có các Unit Test sẵn sàng giúp rút ngắn thời gian kiểm tra toàn bộ hệ thống. Thay vì phải kiểm tra thủ công từng chức năng hoặc phần tử của mã nguồn, ta có thể chạy các Unit Test tự động để kiểm tra và báo cáo kết quả. Điều này giúp giảm thời gian và công sức trong quá trình kiểm thử và đồng thời giảm khả năng xuất hiện lỗi không phát hiện. ✅ Hỗ trợ tái sử dụng và bảo trì: Unit Test tạo ra một bộ kiểm tra tự động cho từng phần riêng lẻ của mã nguồn. Điều này giúp xác định rõ ràng các phụ thuộc và tương tác giữa các phần trong mã nguồn. Khi có sự thay đổi hoặc bảo trì, ta có thể chạy lại các Unit Test để đảm bảo rằng các thay đổi không gây ảnh hưởng đến các phần khác trong mã nguồn. ✅ Tăng cường tinh thần hợp tác và sự tin tưởng trong nhóm phát triển: Việc viết Unit Test không chỉ là trách nhiệm của lập trình viên mà còn tạo điều kiện cho sự hợp tác và giao tiếp trong nhóm phát triển. Mỗi thành viên trong nhóm có thể viết các Unit Test cho các phần của mã nguồn mà mình đang phụ trách, từ đó đảm bảo tính đúng đắn và tính ổn định của toàn bộ hệ thống. ✅ Viết Unit Test không chỉ là một công việc tốn thời gian và công sức, mà là một đầu tư quan trọng cho chất lượng và sự bền vững của phần mềm. Lợi ích của việc viết Unit Test không chỉ giới hạn trong giai đoạn phát triển, mà còn kéo dài và mang lại giá trị trong quá trình bảo trì và mở rộng sản phẩm. Bên mình đang sử dụng go-mock để viết UT 👉 github.com/golang/mock/gomock Tất cả bài viết đều là quan điểm cá nhân của mình sau khi làm, trải qua sử dụng trong công việc thực tế. Nếu có thông tin không đúng và nhầm lẫn hi vọng mọi người góp ý ở bình luận phía dưới nhé 👇👇👇

19 tháng 7 năm 2023 pm 2:51

 • 

17 lượt lưu692 lượt xem

Bình luận 0