Tăng tốc quá trình upload a big file

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, việc tải lên và chia sẻ các file lớn đã trở thành một yêu cầu phổ biến. Tuy nhiên, việc xử lý quá trình upload file lớn có thể gặp nhiều thách thức như giới hạn kích thước tệp tin, tốc độ mạng chậm hay mất kết nối. Để giải quyết vấn đề này, kỹ thuật phân mảnh và tải lên đa luồng ra đời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng kỹ thuật này để tăng tốc quá trình upload file lớn với kĩ thuật phân mảnh và multipart upload. ✅ Phân mảnh (chunking) là quá trình chia nhỏ một tệp tin lớn thành các phần nhỏ hơn gọi là "chunk". Mỗi chunk có kích thước nhỏ hơn so với tệp tin gốc, điều này giúp quá trình upload trở nên dễ dàng và ổn định hơn. ✅ Tải lên đa luồng (multipart upload) là quá trình tải lên một tệp tin lớn bằng cách chia thành nhiều phần nhỏ hơn gọi là "part" và tải lên đồng thời lên máy chủ. Mỗi part được tải lên độc lập và sau đó kết hợp lại thành tệp tin hoàn chỉnh. Chi tiết về ví dụ vấn đề gặp phải trong thực tế, cấu trúc, các bước làm và source code các bạn có thể đọc thêm bài viết tại blog của mình dưới đây 👇👇👇

Tăng tốc quá trình upload file lớn với kỹ thuật phân mảnh

Tuan Nguyen Van

Tăng tốc quá trình upload file lớn với kỹ thuật phân mảnh

5 tháng 6 năm 2023 am 3:10

 • 

21 lượt lưu1,143 lượt xem

Bình luận 0