[Careerly Collection] Dân Tech đã ứng dụng ChatGPT trong công việc như thế nào? 🧑‍💻🤖💪 😉ChatGPT, cũng như bao công nghệ mới từ trước tới nay, sẽ không đáng sợ nếu bạn biết cách làm chủ và sử dụng nó phục vụ cuộc sống của mình! 🤓Chỉ sau vài tháng ra mắt, công cụ đột phá này đã dần len lỏi vào cuộc sống làm việc hàng ngày của những người trong ngành công nghệ như thế nào? Xem ngay những chia sẻ dưới đây để biết thêm chi tiết👇 1. Sử dụng ChatGPT trong VSCode để tăng hiệu quả công việc https://careerly.vn/comments/5559 by. Kylie Trịnh, Senior Business Intelligence 2. 5 Tính năng của ChatGPT giúp cải thiện hiệu suất code https://careerly.vn/comments/5617 3. Tăng năng suất làm việc bằng ChatGPT https://careerly.vn/comments/5744 by. Tín Nguyễn, Software Engineer 4. ChatGPT giúp được gì trong công việc của developer? https://careerly.vn/comments/5673 by. Kien Dinh, Fullstack Engineer 5. ChatGPT đang giúp mình những việc gì hàng ngày? https://careerly.vn/comments/5536 by. Nguyễn Văn Hiếu, Product Manager 6. 🤖 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CUSTOMER EXPERIENCE https://careerly.vn/comments/5282 by. Phạm Hồng Phúc, Product Designer 7. ChatGPT tác động thế nào đến người làm content? https://careerly.vn/comments/5415 by. Quan Nguyen, Content Marketer 8. Các câu Prompt mẫu cho ChatGPT https://careerly.vn/comments/5303 by. Hoang Le, Product Data Scientist

24 tháng 2 năm 2023 am 9:51

Bình luận 0