Các câu Prompt mẫu cho ChatGPT Nếu tới giờ mà bạn chưa nghe tới ChatGPT, có lẽ bạn không làm trong lĩnh vực dữ liệu. Còn nếu bạn chưa thử qua ChatGPT, hãy thử một lần. Để ChatGPT hoạt động, chúng ta cần đưa cho nó một đoạn văn bản đầu vào gọi là prompt. Đoạn prompt này chứa các thông tin và những gì bạn muốn ChatGPT phản hồi. Chất lượng câu phản hồi của ChatGPT sẽ phụ thuộc vào chất lượng prompt của bạn đưa cho nó. Repo dưới đây tổng hợp các câu prompt mẫu. Với các prompt này, bạn có thể biến ChatGPT thành hầu như mọi thứ: một coder, một interviewer, hay một giáo viên dạy tiếng anh để trò chuyện. Một điểm thú vị nữa là bạn không nhất thiết phải sử dụng tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng cả tiếng việt với ChatGPT hay bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn biết. Hãy thử xem nhé. Đăng kí tài khoản ChatGPT: https://openai.com/blog/chatgpt/ Prompt mẫu: https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts

17 tháng 12 năm 2022 am 6:15

 • 

6 lượt lưu255 lượt xem

Bình luận 0