🥶 5 phút trải nghiệm với OpenAI chatbot và... 🤩 WOW Hôm nay mình đã có 5 phút (thật ra là khá lâu đó) trải nghiệm thực tế với OpenAI chatbot. Mặc dù nó đã nổi đình nổi đám trong nhiều ngày gần đây nhưng tại Việt Nam thì chịu không đăng ký nổi nên là tới giờ khi người ta tạo 1 con chatbot trên telegram để trải nghiệm OpenAI thì mình mới sờ tới được. "Totally awesome, 🫣 this is the technology that will completely change the world!". Đây chắc chắn là điều phải bạn phải thốt lên khi tương tác với con chatbot này. Tại sao ạ? 👂 Nó "hiểu" điều bạn nói. 📚 Nó có kiến thức uyên thâm về gần như mọi lĩnh vực. 💬 Nó có khả năng kết hợp kiến thức thành câu trả lời cho câu hỏi của bạn theo cách mà bạn không thể nào tưởng tượng được. Bạn buồn khi CR7 vừa bị loại? Nó biết an ủi bạn. Bạn muốn từ chối 1 chiếc offer theo cách chuyên nghiệp nhất? Nó viết hết cho bạn từ A-Z. Bạn chưa biết tạo sticky header bằng CSS? Nó biết và code luôn cho bạn. Tất cả mọi thứ bạn cần chỉ là... diễn đạt cho nó hiểu. Chatbot cho bạn nào chưa được trải nghiệm: @OpenAiChat_bot (https://t.me/OpenAiChat_bot)

14 tháng 12 năm 2022 pm 2:40

 • 

5 lượt lưu60 lượt xem

Bình luận 0