🤖 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CUSTOMER EXPERIENCE ChatGPT đang dần là một từ khoá xu hướng trên các trang mạng xã hội vì sự “hữu ích” cũng như “đáng sợ” mà nó thể hiện. ChatGPT là một AI về nội dung văn bản, được phát triển với lõi là dự án OpenAI của Elon Musk. Mình đã được trải nghiệm qua AI này và cảm thấy rất bất ngờ. Đối với những người có chuyên môn trong một lĩnh vực thì câu trả lời là khá đại trà và chung chung. Nhưng nếu điều chỉnh kỳ vọng thấp hơn một chút thì ChatGPT có thể là một bản thể vượt trội so với Google. Chúng ta vốn dĩ có thể tìm kiếm mọi thứ trên Google - công cụ phổ biến nhất để tổng hợp thông tin. Tuy nhiên với ChatGPT, ngoài góc độ tổng hợp, nó còn tự học tập để trả ra câu trả lời mang đến sự đáng tin nhất định. Một bài kiểm tra với 03 câu hỏi đã được diễn ra để tìm hiểu những gì mà AI này đang hiểu về trải nghiệm khách hàng. Các bạn có thể ấn vào link để xem chi tiết bài kiểm tra đó nhé!

We Asked ChatGPT 3 Customer Experience Questions. Here's How It Responded

CMSWire.com

We Asked ChatGPT 3 Customer Experience Questions. Here's How It Responded

14 tháng 12 năm 2022 am 5:18

 • 

2 lượt lưu10 lượt xem

Bình luận 0