[Mỗi tuần 1 từ khóa] Best practices - khi bạn muốn sự hoàn hảo He’llo her’s lyly, tuần này mình muốn share tới mọi người một từ khóa mới, rất phổ biến với dân lập trình, chính là 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞𝐬. 🌟 Best practices là gì? Thông thường khi đang thực hiện 1 việc gì đó, chúng ta có thể sẽ cần tham khảo kinh nghiệm những người đi trước. Những kinh nghiệm này gộp lại có thể trở thành best practices. Dịch sát có nghĩa là “thông lệ tốt nhất”. Ở đây khỏi cần coi định nghĩa trên wikipedia hen. Ví dụ: Best practice khi chọn vật liệu làm bánh xe: Lựa chọn tốt nhất luôn là thép cho phần khung, cao su để làm lốp, hình dáng luôn là hình tròn, bla blo. Nên việc chúng ta đôi lúc muốn tìm cách sửa lại 1 phương thức đã và đang hoạt động tốt bấy lâu nay thường được gọi là “𝗿𝗲-𝗶𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗵𝗲𝗲𝗹” 🌟 Ví dụ về tìm kiếm best practices Trong lúc dựng base, trong lúc làm feature mới, chúng ta có thể search nhiều thứ: - jwt best practices - microservices best practices - authentication best practices - … gặp gì search đó… Áp dụng cho các ngành khác: - recruitment best practices - data visualization best practices - management of change best practices - … lại gặp gì search đó …

9 tháng 12 năm 2022 am 2:47

 • 

7 lượt lưu86 lượt xem

Bình luận 0