[Careerly Collection] Tình hình layoff trên thế giới, dev nên làm gì, nghĩ gì để chờ "mưa tạnh"? 🥲Trên thế giới, ngành công nghệ đang vào giai đoạn "bão tố", nhiều BigTech thực hiện chiến dịch layoff (cắt giảm nhân sự), khiến một bộ phận người làm công nghệ bước vào mùa đông không thể nào "lạnh giá" hơn. 💪Nhưng "mưa nào rồi hổng tạnh", có xuống ắt có lên, trong thời kỳ băng giá này, hãy tranh thủ chuẩn bị cho mình tư thế thật "chiến" và tâm hồn đẹp, thông qua các bài viết dưới đây để có thể đón đầu, một khi "mùa xuân" quay trở lại với ngành Tech! 1) Xu hướng nhân sự và sự vận động ngành Tech sau thời kì lay-off 🚀 https://careerly.vn/comments/2830 2) Vài điều ngẫm nghĩ trên tình hình Tech layoffs 🤔 https://careerly.vn/comments/4725 by Hạ Phạm, Analytics & Insight |Customer Experience 3) 〽️ Bigtech và câu chuyện layoff https://careerly.vn/comments/5057 by Minh Monmen, Solution Architect 4) [Sharing] Giai đoạn các công ty layoff dồn dập https://careerly.vn/comments/4967 by. Tín Nguyễn, Software Engineer 5) CÁC KHÓ KHĂN PHÍA TRƯỚC CHO CÁC BẠN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BIG TECH LAYOFF https://careerly.vn/comments/5141 by. Tu Nguyen, Business Manager 6) NHỮNG TIÊU CHÍ TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY MÀ BẠN SẼ LÀM VIỆC https://careerly.vn/comments/4815 by. Trần Nguyên, Senior UX/UI Designer

2 tháng 12 năm 2022 am 7:11

 • 

4 lượt lưu20 lượt xem

Bình luận 0