🔔 Xử lý ngữ pháp notification như Facebook Giờ hệ thống nào cũng cần notification, từ social network, e-commerce, game,... thế nhưng thiết kế hệ thống notification sao cho nó có thể đứng độc lập và dùng lại được cho nhiều hệ thống thì không phải ai cũng làm được. Nắm được điều này và vận dụng triệt để câu nói: "Mất công mua mâm thì đâm cho thủng", mình đã thiết kế 1 hệ thống ngữ pháp notification "1 lần và dùng mãi" cho nhiều hệ thống khác nhau với các yêu cầu: ➡️ Chứa thông tin về nội dung ➡️ Gộp nhiều hành động vào 1 noti ➡️ Multi language ➡️ Format được trên nhiều nền tảng ➡️ Cơ chế xử lý hành động chung mà không cần sửa client sửa code ✅ Cụ thể là việc sử dụng "event-grammar" để biểu diễn thông tin của notification, biến việc biểu diễn giống như đang nói ngôn ngữ hàng ngày vậy: Subject -> Verb -> Direct Object ~ Indirect Object ~ Prepositional Object ✅ Kết hợp giữa việc quy hoạch dữ liệu bên trong notification về các loại object trên, mình sử dụng thêm template mustache thông qua thư viện handlebarjs để có thể đáp ứng được yêu cầu về nội dung cũng như multi-language. ✅ Để xử lý action cho notification thì mình quy hết các action về 1 dạng chung cho các nền tảng thông qua deeplink và universal link. Chi tiết các bạn có thể đọc bài viết của mình tại đây: https://viblo.asia/p/bi-thuat-xu-ly-ngu-phap-notification-nhu-facebook-m2vJPwxo4eK

21 tháng 11 năm 2022 am 3:27

 • 

21 lượt lưu19 lượt xem

Bình luận 1