📔 5 Website Để Học Frontend Nhanh Hơn Để làm được Frontend thì điều tiên quyết là bạn sẽ phải kết hợp HTML, CSS và Javascript. Trong bài này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 website sẽ giúp các bạn phát triển những kỹ năng này. 1. 💥 Exercism - https://exercism.org Để học một cái gì đó nhanh thì bạn sẽ cần có lộ trình học rõ ràng. Nó giúp đơn giản hóa quá trình học tập các ngôn ngữ lập trình cho bạn, giúp cho quá trình học tập của bạn hiệu quả hơn. 2. 💥 KeyFrames - https://keyframes.app Những thứ chuyển động luôn làm con người ta chú ý phải không. Với Keyframes nó giúp bạn có thể tạo những hiệu ứng chuyển động bằng CSS một cách trực quan và thay đổi theo thời thời gian thực khi bạn đổi các thông số. 3. 💥 Askyourcode - https://askyourcode.com Nó là một search engine các source code, mã nguồn mở. Nó chỉ tập trung vào các đoạn code, bạn có một câu hỏi chỉ cần nhập vào và nó sẽ trả về cho bạn các đoạn mã phụ hợp với từ khóa đấy chỉ trong vài giây. 4. 💥 GetForm - https://getform.io Việc xử lý form khá mất thời gian và việc bạn xác minh dữ liệu người dùng nhập cũng vậy. Theo sau đó là về việc lưu trữ và xử lý dự liệu mà người dùng đã nhập như thế nào. Với Getform thì mọi thứ phía Frontend sẽ đơn giản hơn rất nhiều. 5. 💥 Git Branching - https://learngitbranching.js.org Bạn làm việc trong một nhóm có nhiều các developer, bạn sẽ chia sẻ và quản lý dự án mã nguồn của mình thế nào? Một giải pháp tốt nhất và được đề suất là sử dụng Git. Làm việc với Git sẽ khá khó khăn với người mới cùng một đống lý thuyết. Với trang này thì nó sẽ dạy bạn về Git một cách rất trực quan.

13 tháng 11 năm 2022 pm 6:30

 • 

100 lượt lưu90 lượt xem

Bình luận 0