8 GITHUB REPOS HỮU ÍCH CH | Careerly

8 GITHUB REPOS HỮU ÍCH CHO TẤT CẢ DEVELOPER Tất cả các repos đều được đánh giá nhiều sao trên Github. Một số repo sẽ giúp bạn học những điều mới, một số sẽ giúp bạn build những thứ mới và tất cả chúng sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn trong việc học lập trình. 1️⃣ Build your own X (stars: 171,355) https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x Đây là một repo tổng hợp các tutorials hướng dẫn xây dựng các chương trình của riêng mình như tự tạo một commend-line tool, 3D Renderer, Game, Text editor… và rất nhiều các tutorial khác nữa. 2️⃣ Free Programming Books (stars: 254,244) https://github.com/EbookFoundation/free-programming-books Như tên của repo, thì trong đó nó có rất nhiều resource sách, khóa học online, docs,... cho việc lập trình bằng nhiều các ngôn ngữ khác nhau. 3️⃣Coding Review University (stars: 238,599) https://github.com/jwasham/coding-interview-university Repo là một kế hoạch học tập kéo dài nhiều tháng để trở thành kỹ sư phần mềm cho một số công ty lớn như Amazon, Google, Facebook hoặc đơn giản là các công ty bạn muốn phỏng vấn mà bạn cần chuẩn bị kiến thức phù hợp với yêu cầu từ nhà tuyển dụng. Trong đây cũng đưa ra lời khuyên về cách học để trở thành kỹ sư phần mềm tốt, đồng thời có các kinh nghiệm khi đi phỏng vấn, cách viết resume,... và tất cả tinh túy của tác giả đúc kết được trong quá trình học. 4️⃣ Gitignore (stars: 140,496) https://github.com/github/gitignore Gitignore là một tập hợp các .gitignore templates của các ngôn ngữ lập trình hoặc framework khác nhau như Java, Ruby, Python, Rails,... 5️⃣ System Design Primer (stars: 202,428) https://github.com/donnemartin/system-design-primer Repo sẽ giúp chúng ta học cách để thiết kế một large-scale system. Repo cung cấp một bộ sưu tập tài nguyên có tổ chức cho chủ đề này. Ngoài ra còn có các câu hỏi, kiến thức cho các câu hỏi về hệ thống khi đi phỏng vấn. 6️⃣ Public APIs (stars: 215,229) https://github.com/public-apis/public-apis Một danh sách rất nhiều API miễn phí mà bạn có thể dùng cho dự án của mình. Danh sách có đa dạng các chủ đề bao gồm Gmail API, Google Analysis,... hay là một dogs API cung cấp hình ảnh chó, mèo,... và còn rất nhiều APIs hay ho bạn nên thử vào xem. 7️⃣ Javascript Algorithms https://github.com/trekhleb/javascript-algorithms Repo cung cấp các ví dụ về các thuật toán và cấu trúc dữ liệu phổ biến trong Javascript. Ví dụ như hash table, heap, queue, stack, math, strings, sets, và rất nhiều thuật khác. 8️⃣ Developer Roadmap (stars: 154,390) https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap Khi bạn đang chưa biết bắt đầu từ đầu để trở thành một FrontEnd developer, Backend Developer, DevOps,... hoặc chưa biết bắt đầu từ đầu khi muốn học Vue, React, Flutter,... thì đây là một repo rất rất hữu ích nó sẽ giúp bạn phải biết nên học cái gì.

10 Extraordinary GitHub Repos for All Developers in 2022

Medium

10 tháng 11 năm 2022 am 4:03

Bình luận 1

TOP 10 bài viết của tuần

Đây là bài viết nổi bật tại Careerly vào tuần trước

Nhận thông tin "chất" nhất do chính người trong ngành chia sẻ

Careerly | Mạng lưới người Việt làm tại công ty công nghệ