[Careerly Collection] Bạn đã hiểu rõ về JavaScript chưa? 🤔 💡Được xem như một trong tam trụ của thế giới lập trình web, bạn cần vững vàng các kiến thức về JavaScript bên cạnh HTML và CSS để trang web không những đẹp mà còn có hiệu suất cao. 💡Và với nền tảng chuyên về công nghệ như Careerly, JavaScript là chủ đề được nhiều người dùng lập trình viên chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức do chính bản thân tích góp. 1. Javascript/Typescript — Promise & Async/Await — Đồng bộ & Bất động bộ by. Võ Doãn Thành, Fullstack Engineer https://careerly.vn/comments/2294 2. Học nhanh map(), filter() và reduce() trong javascript với minh họa dễ hiểu by. Kien Dinh, Fullstack Engineer https://careerly.vn/comments/4354 3. Frontend Developer hay sử dụng gì để debug trong code JavaScript? by. BeautyOnCode, Web Developer / Blogger https://careerly.vn/comments/3017 4. Giới thiệu chuỗi bài về JavaScript by. BeautyOnCode, Web Developer / Blogger https://careerly.vn/comments/4569 5.[Javascript] - Seri những điều hay ho. Part 1: Variable scope and Closure by. Nguyễn Thanh Tùng, Software Engineer https://careerly.vn/comments/4370 6. 🍳 find() Và filter() Trong JavaScript Khác Gì Nhau by. Nguyên Ary, Software Engineer https://careerly.vn/comments/4347 7. 🚀 Qwik JS và tương lai mới cho ứng dụng Server-Side Rendering? by. Minh Monmen, Solution Architect / Blogger https://careerly.vn/comments/3844 8. Điều gì khiến Bun.sh trở nên đáng gờm với Node.js by. Tống Xuân Hoài, Node.js Developer https://careerly.vn/comments/4319 9. Xu hướng lấn sân của các ngôn ngữ Back-end sang Front-end, by Amy Dang, Data Science Lead https://careerly.vn/comments/1060 Chúc các bạn đọc bài vui vẻ 💪

4 tháng 11 năm 2022 am 9:52

 • 

50 lượt lưu23 lượt xem

Bình luận 0