TẠI SAO CẦN REVIEW CODE TRONG DỰ ÁN? ✍️ Trong các dự án thực tế khi đi làm ở các công ty, hầu hết các dự án bạn tham gia, có thể nói gần như 99% các dự án là dự án gồm nhiều thành viên. Do vậy, vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý chất lượng code, thống nhất các quy tắc coding style, coding convention trong một dự án. => cần một thêm một công đoạn là review code xuyên suốt quá trình phát triển hệ thống. ✍️ QUY TRÌNH REVIEW CODE CHẤT LƯỢNG SẼ GIÚP BẠN: ✔️ Tạo một bộ lọc để lọc ra bug, các đoạn code khó đọc khó hiểu và không hiệu quả. (Theo cá nhân mình thì một đoạn code nào sau 3-4 ngày vào đọc mà khó hiểu logic của nó làm gì, thì đó là đoạn code khó đọc). ✔️ Chia sẻ kiến thức, cách viết code hiệu quả cho các developer khác ✔️ Lắng nghe các ý kiến, đóng góp của các thành viên khác trong team, để triển khai hệ thống một cách hiệu quả nhất. ✔️ Nhất quán phong cách lập trình (style code) trong các dự án ✍️ CÁC CÁCH THỰC HÀNH REVIEW CODE HIỆU QUẢ ✔️ Bạn cần có một checklist, dưới đây là checklist mình thường dùng: - Kiểm tra tên nhánh branch và commit đã đúng chưa - Coding covention và naming covention được tuân theo - Code dễ đọc, dễ hiểu - Cấu trúc Folders/Files hợp lý - Một hàm tối ưu nên viết trong một khung màn hình. Nếu logic phức tạp, chia thành các module nhỏ hơn. - Tránh duplicate code giữa các hàm, service, class => viết hàm common để implement. ✔️ Review code chéo, các thành viên trong team review code lẫn nhau. ✔️ Luôn luôn review code trên IDE hoặc phần mềm review code chuyên biệt. ✔️ Buổi meeting thường xuyên của team, trong buổi này các thành viên sẽ review code toàn bộ hệ thống đối chiếu theo yêu cầu đặc tả ban đầu của hệ thống, các phần code làm trong phase đó. Điều này giúp mọi người học hỏi lẫn nhau rất nhiều.

4 tháng 11 năm 2022 am 9:27

 • 

5 lượt lưu32 lượt xem

Bình luận 0