[Interview Questions] Soft Skills Software Development Interview Questions – Junior Level ⁉️ Câu hỏi: Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc? 💬 Trả lời: Tập trung vào các điểm sau: 👉 Chiến lược quản lý, ưu tiên đầu việc 👉 Đưa ra được ví dụ cụ thể, những gì bạn đã làm để quản lý và hoàn thành dự án 👉 Sơ lược về những “chiến thuật” bạn sử dụng cho một tuần làm việc hiệu quả ⁉️ Câu hỏi: Cách bạn tiếp cận thất bại? – có thể liên quan đến dự án thất bại hoặc thất bại nói chung 💬 Trả lời: Mô tả chi tiết về một dự án thất bại. Đề cập những thách thức mà team phải đối mặt và hiểu lý do dẫn đến thất bại của dự án. Tóm tắt các phương pháp nhằm tránh được những thất bại như vậy xảy ra trong tương lai. ⁉️ Câu hỏi: Bạn MUỐN / KHÔNG MUỐN làm những projects như thế nào? 💬 Trả lời: Tập trung vào các điểm sau: 👉 Bạn thích làm việc với team như thế nào? 👉 Các tasks công việc bạn thích và tự tin handle nhất 👉 Các dự án bạn cảm thấy cần có thêm thời gian trao dồi và cảm thấy chưa thích thú lắm - điểm này nên được trình bày một cách khéo léo tránh gây cảm giác thiếu thiện chí. ⁉️ Câu hỏi: Những phần mềm quản lý dự án nào bạn đã có kinh nghiệm? 💬 Trả lời: Ngoài việc liệt kê tên những phần mềm ra, bạn nên thêm vào một số chi tiết nhằm thể hiện trình độ hiểu biết chuyên sâu của bạn không chỉ dừng lại ở mức độ bề mặt. Ví dụ như vì sao bạn thích làm việc với phần mềm đó, những điểm mạnh của nó so với những phần mềm khác. ⁉️ Câu hỏi: Bạn xử lý các tranh luận trong team như thế nào? 💬 Trả lời: Tập trung vào các điểm sau: 👉 Bạn sẽ làm gì nếu một thành viên trong nhóm đang kéo dự án và không hoàn thành nó đúng thời điểm? 👉 Đưa ra các giải pháp bạn đã áp khi team thiếu hợp tác? Đọc thêm về các kỹ năng liên quan đến soft skills mà software engineer cần có tại đây: https://www.springboard.com/blog/software-engineering/5-soft-skills-every-software-engineer-needs

15 Software Engineer Soft Skills To Advance Your Career

Springboard Blog

15 Software Engineer Soft Skills To Advance Your Career

31 tháng 10 năm 2022 pm 6:09

 • 

12 lượt lưu33 lượt xem

Bình luận 0