🏝 THIẾT KẾ TRÊN DYNAMIC ISLAND CỦA IOS Có một điều mình rất thích khi thiết kế cho nền tảng iOS, đó chính là Apple luôn cung cấp guideline vô cùng rõ ràng. Ở phần Live Activities (trong System experiences), Apple cũng đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế cho khu vực Dynamic Island. 1️⃣ Đảm bảo thông tin và thiết kế đồng nhất của các phần trình bày nhỏ gọn trong Dynamic Island. 2️⃣ Tạo bố cục nhất quán giữa các bản trình bày nhỏ gọn và mở rộng. 3️⃣ Cân nhắc sử dụng thiết kế nhất quán trong cả Màn hình khóa và bản trình bày mở rộng. 4️⃣ Thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau và phần trình bày bằng Live Activity. 5️⃣ Hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng màu nền tùy chỉnh và độ mờ trên Màn hình khóa. 6️⃣ Phối hợp bán kính góc của nội dung của bạn với bán kính góc của Live Activity. 7️⃣ Nói chung, hãy sử dụng lề tiêu chuẩn để đảm bảo nội dung của bạn dễ đọc. 8️⃣ Chọn màu sắc mà hoạt động tốt trên Màn hình khóa khi được cá nhân hóa. 9️⃣Hỗ trợ cho Dark Mode và Always On. #️⃣ Sử dụng hình ảnh động một cách tiết kiệm và chỉ để thu hút sự chú ý của các cập nhật nội dung.

Live Activities

Apple

Live Activities

28 tháng 10 năm 2022 am 7:12

6 lượt xem

Bình luận 0