UI/UX cơ bản dành cho dev Nếu bạn nghĩ làm web developer chỉ cần biết code, ai đưa gì làm nấy thì đó mà mindset chưa đúng. Việc dev học về thiết kế UI/UX như là một nền tảng cơ bản để làm web developer. Hiểu về UI/UX giúp bạn: - hiểu về người dùng hơn, sản phẩm hơn - hỗ trợ bộ phần thiết kế, nghiên cứu hành vi người dùng - lựa chọn các kỹ thuật phù hợp hơn - hoàn thành công việc tốt hơn - dễ dàng hơn trong việc tự thiết kế sản phẩm riêng của mình Vì thế, mình muốn giới thiệu đến bạn một khóa học về UI/UX với các nội dung: - UI/UX là gì ? - Tìm hiểu về “Stages of development” để hiểu về quy trình phát triển phần mềm - Tìm hiểu về UI - “Graphic Design”, bao gồm: - Tìm hiểu về màu sắc - Tâm lý học màu sắc - Lý thuyết về màu sắc - Bánh xe màu và bảng màu - Màu nóng, màu lạnh - Tìm hiểu về fonts - Tìm hiểu về Icons - Tìm hiểu về UX - trải nghiệm của người dùng, bao gồm: - Nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm - Hành trình của khách hàng - Mô hình phễu bán hàng Bạn có thể tìm hiểu các nội dung trên qua video sauq

UX Design Course Tutorial for Beginners: User Experience Design Fundamentals

YouTube

UX Design Course Tutorial for Beginners: User Experience Design Fundamentals

26 tháng 10 năm 2022 am 4:43

 • 

18 lượt lưu8 lượt xem

Bình luận 3