[Careerly Collection] Senior trong ngành công nghệ, khuyên đọc sách gì? 📚📚 Muốn đọc sách nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đừng tốn thời gian đọc nhiều sách không liên quan, hãy đọc những cuốn sách có ích nhất do người trong ngành Tech khuyên đọc! Danh sách bài viết dưới đây bao gồm giới thiệu và review sách, dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong công nghệ. 1. Đọc sách cùng mình - 5 quyển sách tiếng Anh khuyên đọc cho “dân IT” by. Amy Dang, Data Science Lead ▶️ https://careerly.vn/comments/4186 2. Tóm tắt sách: System design interview (Alex Xu) by. Tam Nguyen, Frontend Engineer ▶️ https://careerly.vn/comments/3280 3. Tập Trung Làm Việc Có Tính Đòn Bẩy Cao - Effective Engineer by. Vi Thanh Dat, Software Engineer ▶️ https://careerly.vn/comments/2882 4. Link sách hay về UX/UI Design by. Tung Bui, A Product Guy ▶️ https://careerly.vn/comments/815 5. SCRUMMER READING LIST - DANH SÁCH NHỮNG QUYỂN SÁCH HAY CHO NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC TRONG MÔ HINH SCRUM - ĐỀ XUẤT BỞI SCRUMINC. by. Quân Đồng, Project Manager ▶️ https://careerly.vn/comments/3846 6. Sách hay nên đọc: How to lie with statistics by. Mayvees Nguyen, Associate Product Manager ▶️ https://careerly.vn/comments/1476 7. Sách chuyên ngành Software Engineer khuyên đọc dành cho dân "ngoại đạo"? ▶️ https://careerly.vn/qnas/32 (Đây là câu hỏi do người dùng đăng tải trên Careerly và câu trả lời rất đáng tham khảo!) 8. Tâm lý - 👥 Đa nhân cách trên mạng xã hội? by. Quan Nguyen, Content Marketer ▶️ https://careerly.vn/comments/2913 ✨ Chúc các bạn đọc vui vẻ ✨

21 tháng 10 năm 2022 am 7:04

 • 

19 lượt lưu26 lượt xem

Bình luận 2